تبلیغات
زمزمه های دریا - خیالت جمع جمع
زمزمه های دریا

دل به هیچ عشقی نمی بندم، خیالت جمع جمع

از تمام شهر دل کندم، خیالت جمع جمع

بال پرواز مرا خواهی بچین، خواهی نچین

تا ابد بر خویش پابندم، خیالت جمع جمع

آینه، گاهی برایم نقش بازی می کند

من به رویش هم نمی خندم، خیالت جمع جمع

جمع ما با هم عدد هایی حسابی نیستند

کم شدن را آرزومندم، خیالت جمع جمع

گر گرفته پیرهن از داغ دل اما ببین !

لب فروبستم، دماوندم، خیالت جمع جمع

تیشه را از ریشه ام بردار لازم نیست، که

پاره شد زنجیر پیوندم، خیالت جمع جمع

گرچه چشمان مرا در اشک غلتان کرد و رفت!!

من در این برکه نمی گندم، خیالت جمع جمع


نوشته شده در چهارشنبه 4 فروردین 1395 ساعت 19:57 توسط دریا نظرات دوستان |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total])      [cb:pages_no]  
Template By : Pichak