تبلیغات
زمزمه های دریا - نمی خواهم بجنگم
زمزمه های دریا

نمی خواهم بجنگم

تو را می خواهم
تنگ در آغوش گیرم
نمی خواهم بجنگم
می خواهم بازی دیگری کنم

که در آن
به جای جنگیدن
همدیگر را در آغوش می فشارند
و می توان غلتان
بر قالیچه ئی خندید
و می توان هم را بوسید
و بغل زد
آن جایی که انگار
همه پیروزند .

 

شل سیلور استایننوشته شده در پنجشنبه 26 شهریور 1394 ساعت 18:33 توسط دریا نظرات دوستان |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total])      [cb:pages_no]  
Template By : Pichak